prawnik Katowice

Dlaczego nasze prawo bywa wadliwe?

prawnik Katowice Wiele mówi się o tym, że polskie prawo bywa wadliwe.
Nie ulega wątpliwości fakt, że jest to prawdziwe sformułowanie, co pokazują liczne sprawy sądowe, pozywanie Polski do Trybunałów UE oraz do naszego trybunału, bo na przykład jakaś ustawa nie jest zgodna z konstytucją.
Wszystko to sprawia, że wady polskiego prawa są zauważalne. Bywa ono wadliwe przede wszystkim przez brak konsultacji społecznych prz.

Widok do druku:

prawnik Katowice