nagrzewnice gazowe z odprowadzeniem spalin

O liczniku ciepła

nagrzewnice gazowe z odprowadzeniem spalin
Licznik ciepła (ciepłomierz) ? całkujący przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości przepływającej energii cieplnej. Jego wskazanie jest podstawą do rozliczania się między dostawcą a odbiorcą tej energii.

Jednostką miary energii cieplnej w układzie SI jest dżul (sy.