Na koniec każdego miesiąca zostanie wystawiona

kurs bhp onlineKażdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, przed rozpoczęciem wykonywania czynności na stanowisku musi przejść obowiązkowo badania medycyny pracy a także szkolenie BHP.
Jest to niezwykle ważne, aby każdy pracownik zapoznał ze wszystkimi regulaminami dotyczącymkurs bhp online .

Widok do druku:

kurs bhp online